For bortkjøring av avfall: Ring Bjørn på telefon: 94 81 22 12
For større løfteoppdrag (eller vanskelige) ta kontakt med:  
 Johnny: 95 28 86 46 eller Hans Gunnar: 95 28 86 47
Email:        johnny@rusketaxi.no                hans-gunnar@rusketaxi.no               bjorn@rusketaxi.no
                 
 
Rusketaxi er en del av BF-Transport.
 
Ønskes det ytterligere innformasjon vedrørende firmaet ber vi dem ta kontak med Johnny eller Hans Gunnar